Λιβαδάκι (Τούρλα) (1873 m)

Visiting this mountain is forbidden!

Thank you for respecting laws and regulations in this area.
Εθνικό Πάρκο Χελμού – Βουραϊκού